FANDOM


Dźwięk - wrażenie zmysłowe odbierane za pomocą słuchu. Fizjologicznie dźwięk charakteryzuje się głośnością i wysokością, fizycznie zaś natężeniem i częstotliwością. Ludzie zauważyli, że dźwięki różniące się o konkretną wysokość (interwał) powodują konkretne wrażenia estetyczne. W ten sposób wyróżnione zostały skale muzyczne.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.